تماس با کانکس آرکــــــــــا

تماس با گروه کانکس آرکـــــــــــــــا

ادرس کارخانه کانکس سازی قزوین: هشتگرد- اتوبان کرج- 5 کیلو متر بعد از پل کردان- کارخانجات مجتمع صنعتی ماموت
مختصر موضوعاتی برتر در رابطه با ساندویچ پانل – ورق به شرح ذیل ارائه می گردد:

تلفن های تماس با کانکس آرکـــــــــــــــــا

تلفن دفتر مرکزی تهران : ۸۸۳۱۷۲۱۳ 


(Leave empty)

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)